UHVATI FILM u HR

Nakon što je “na mala vrata” UHVATI FILM prenesen i u Hrvatsku, a nakon gostovanja udruge Spirit svojim filmovima na novosadskom festivalu, i početnih projekcija u 2011. u Rijeci i Krku, priča se polagano širila. Već je 2012. i 13. djelorug proširen sa, osim “matične” Rijeke i Krka, na Pulu Zagreb i Osijek.
Nakon starta u Rijeci, Krku i Puli “Uhvati film” turneja 2014. je zahvatila 11 gradova (sa 15 projekcija), Rab, Osijek, Zagreb, Čakovec, Križevce, Bjelovar, Labin, Sisak. U navedenim je gradovima prikazana retrospektiva dosadašnjih festivalskih filmova, sa zadovoljavajuće dobrim odazivom u većini gradova (20-80osoba) te standardno dobrom reakcijom ljudi na viđene filmove. Većina gradova zatražila je da se s projekcijama i gostovanjima nastavi, a korisna se pokazala taktika “traženja publike” čime su se projekcije odvodile izvan “filmskog-kino okruženja” , krenuli smo u udruge, knjižnice, škole, fakultete…Upravo manji skupovi pogodni su za ovu neoubičajenu projekciju koja je “radioničkog” tipa, gdje voditelji s publikom komentiraju kratke filmove i time navode razvoj događaja na licu mjesta izborom filmova s obzirom na to kuda razgovor krene. Već povelik fond različitih filmova omogućava ovaj zanimljivi pristup.Na edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu studenti imaju bodove za prisustva na projekcijama filmova našeg festivala (2014/5. kroz 4 gostovanja).U Osijeku su održane dvije projekcije i u centru Cineplexx (ukupno oko 150 ljudi), kao i u osnovnim školama za više razrede. Srednje ekonomske škole u Rijeci i Osijeku također su ugostile projekcije. Česti su i slučajevi da se osim projekcije na događanju pridruže i udruge iz lokalnih sredina svojim kraćim nastupom, pjevačkim ili glumačkim, izložbom slika u holu ili drugim programom. U 2014. snimili smo i jedan film trajanja 15tak minuta, o najstarijoj osobi sa Multiple sklerozom u Riječkoj udruzi.

Bez obzira na porast interesa i čak porast kvalitete i kvantitete u filmovima i broju događanja, budgetiranje za 2015. doživjelo je neočekivan pomak – naniže 😉

Takav smo “potres” iskoristili za preispitivanje što nam je dalje činiti, nažalost smanjujući broj gradova u kojima smo zastupljeni na Rijeku, Krk, Delnice, Zagreb, Osijek i Belišće, koji su “odrađeni” u 2015. a izostale su i planirane radionice i produkcija novih filmova u našoj režiji.

Da budemo transparentni, približni budget za 2014. bio je blizu 3000E, dok je u 2015. pao na ponešto ispod polovice te sume. Naravno, sav je ostali pristup pokriven volonterskim satima i snalaženjem “u hodu”.

Nadamo se da ćemo evaluacijom svega i postavljanjem novih stanica, ovaj vlak dovesti na neke nove kolosjeke, bolje i brže – jer svi posjetitelji tvrde da projekt to zaslužuje