PODRŠKA

PARTNERI:

Kreativno afirmativna organizacija Parnas, Novi Sad

POKROVITELJI 2017:

HAVC (Hrvatski audiovizualni centar)

Grad Rijeka- Odjel za kulturu


za HR 2015. i 2016. Hrvatski audiovizualni centar

POKROVITELJI za HR 2014.:

Hrvatski audio vizualni centar

Grad Krk

Clubture

Zahvaljujemo se svima koji su nam preveli tekst natječaja na jezike:

Engleski: Nataša Batistić
Esperanto: Vjekoslav Morankić i Nataša Batistić
Talijanski: Davor Vizentin i Lana Kumpare
Makedonski: Senka Nenadov
Nemački: Mirjana Milinković Dapper