KONTAKT

Uhvati film u Rijeci te Hrvatskoj realizira Udruga Spirit iz Rijeke. Više o Spirit-u ovdje

Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film u Novom Sadu i Srbiji
reailizira  Kreativno afirmativna organizacija Parnas iz  Novog Sada. Više o Parnas-u ovdje

Uhvati film u Banjoj Luci realizira Humanitarna organizacija Partner. Više o HO Partner-u ovdje

U Crnoj Gori Uhvati film realizira Nevladino udruženje Art 365.

KONTAKT MAIL FESTIVALA: uhvatifilm@gmail.com

UDRUGA SPIRIT, Rijeka
www.spirit-ri.hr
info@spirit-ri.hr
Denis Pilepić, tehnički direktor za HR
+385 98 416 774

KAO Parnas, Novi Sad
www.kaoparnas.org
kaoparnas@gmail.com
Milesa Milinković, izvršna direktorka
+381 62 24 04 04

Nebojša Vujković Cvijin
tehnički direktor za SR
KAO Parnas
nvujkovic@yahoo.com
+381 63 517 412