FESTIVAL

Filmski festival „Uhvati film“ (nastao najpre kao “Uhvati sa mnom ovaj dan”) obuhvaća projekcije domaćih i inozemnih filmova na temu invalidnosti, kao i prateće programe: filmske radionice, tribine/razgovore sa autorima i glumcima filmova, seminar za novinare i studente novinarstva, izložbe, performanse i sl. u kojima učestvuju i osobe sa invaliditetom. Bitan dio festivala predstavlja i Filmski karavan koji obuhvaća: najavna gostovanja, promociju festivala i postprodukciju.

Program filmskog festivala osmišljen je tako da bude pristupačan, raznovrstan, kreativan i jedinstven.

Festival je međunarodnog karaktera i realizira se od 2003. godine u Novom Sadu i od 2011. u Rijeci, a zatim i u Banjoj Luci (od 2017) i Kotoru (2019) sa ciljem: informiranja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime se utječe na promjene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumijevanje i prihvaćanje različitosti, te stvaranje uvjeta za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

Bitan segment festivala je podrška filmskim redateljima, scenaristima i glumcima koji su osobe sa invaliditetom da promoviraju svoje radove i dostignuća, te da prepoznaju vlastite potencijale, kao i uticaj na medije radi adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

U toku 2003. godine festival je bilo posvećen obilježavanju Europske godine osoba sa invaliditetom. Povodom 2004. – Europske godine posvećene edukaciji mladih kroz sport, organiziran je festival posvećen sportašima sa invaliditetom, sa naglaskom na Paraolimpijadu. Tokom 2005. i 2006. godine naglasak je bio na aktivnostima i dostignućima umjetnika sa invaliditetom. U 2007. godini festival je obilježio Europsku godinu jednakih mogućnosti za sve, 2008. Europsku godinu imešukulturalnog dijaloga i 2009. Europsku godinu kreativnosti i inovativnosti mladih sa invaliditetom. Tokom 2010. festival je bio u znaku Europske godine inkluzije. Ove godine (2011) biti će obilježena Međunarodna godina mladih i Europska godina volonterstva, sa naglaskom na usluge osobnih asistenata – kao vid podrške osobama sa invaliditetom.

S obzirom na kontinuiranost trajanja, festival je u osam godina postojanja, privukao pažnju brojnih medija i kao tema bio svakodnevno prisutan u štampanim i elektronskim medijima. Veliki broj učesnika i posjetitelja (skoro 5000 osoba), zanimljivi filmovi i izazovne teme, interaktivni program, diskusije, jedinstvene izložbe, edukativni seminari i perfomansi u kojima su učestvovale osobe sa invaliditetom doveli su do toga da učesnici i posjetioci  Filmskog festivala prepoznaju vrijednost ovog projekta i da se u sve većem broju pridružuju projektnom timu i aktivnostima. Međunarodni karakter, koji je prisutan od samog početka, te podrška gradskih, pokrajinskih i državnih vlasti, kao i brojnih privatnih i javnih organizacija, doprinosi veličini manifestacije, a iskustva i uključenost osoba sa invaliditetom je od neprocjenjivog značaja, kako za njihov osobni razvoj i promociju, tako i za sve posjetioce projektnih aktivnosti.

Organizatori Filmskog festivala u Novom Sadu i  Srbiji su Kreativno afirmativna organizacija “Parnas” iz Novog Sada u suradnji sa brojnim partnerskim organizacijama.

Od 2011. godine uspostavljena je suradnja sa Udrugom SPIRIT iz Rijeke. U studenom  mjesecu SPIRIT je održao jednodnevnu Reviju filmova sa Novosadskog festivala pod nazivom UHVATI FILM. Te godine 2.i 3. Studenog SPIRIT organizira dvodnevni festival u Rijeci zbog čega se od ove godine prepoznajemo kao Filmski festival „UHVATI FILM“  

Međunarodni Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ unesen je u evidenciju o Deponiranju autorskih dijela i predmeta srodnih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu, dana 28. Listopada 2008. godine pod rednim brojem 3998. na zahtjev autorice  dijela Ljiljane Žižić sa brojem prijave A-608/08. Prvobitnu ideju Filmske manifestacije „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ kreirale su: Ljiljana (Ćumura) Žižić, Milica Mima Ružičić Novković (Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom) i Tatjana Stojšić Petković (Centar „Živeti uspravno“ Novi Sad).