PODRŠKA

PARTNERI:

Kreativno afirmativna organizacija Parnas, Novi Sad

POKROVITELJI za HR 2015. i 2016.

Hrvatski audio vizualni centar

POKROVITELJI za HR 2014.:

Hrvatski audio vizualni centar

Grad Krk

Clubture

Zahvaljujemo se svima koji su nam preveli tekst natječaja na jezike:

Engleski: Nataša Batistić
Esperanto: Vjekoslav Morankić i Nataša Batistić
Talijanski: Davor Vizentin i Lana Kumpare
Makedonski: Senka Nenadov
Nemački: Mirjana Milinković Dapper